Haapsalu katedros skenavimas lazeriu ir 3D modelio sudarymas

Klientas: Archaeovision OÜ
Metai: 2017

Haapsalu katedros tyrimo tikslas buvo sudaryti 3D modelį, kurį architektai galėtų panaudoti planuodami pastato renovaciją.

Bažnyčia buvo nuskaityta lazeriu viduje ir išorėje, o susidarę taškiniai debesys buvo sujungti į vieną 3D taškinio debesies modelį. Remiantis taškų debesiu, naudojant Autodesk Revit buvo sukurtas esamos bažnyčios 3D modelis.